AVSTÄMNINGTABELLER ALTERNATIVA NYCKELTAL

EBITA och EBITDA 12 månader t.o.m
Koncernen, MSEK 31 dec 2020 31 mar 2020 31 dec 2019* 31 mar 2019 31 mar 2018
Rörelseresultat enligt kvartalsrapporten 1 075 1 161 1 065 910 701
Avskrivningar, immateriella anläggningstillgångar (+) 248 203 197 175 137
EBITA 1 323 1 364 1 262 1 085 838
Avskrivningar, materiella anläggningstillgångar (+) 242 215 56 52 43
EBITDA 1 565 1 579 1 318 1 137 881
Rörelsekapital och avkastning på rörelsekapital (R/RK) 12 månader t.o.m
Koncernen, MSEK 31 dec 2020 31 mar 2020 31 dec 2019* 31 mar 2019 31 mar 2018
EBITA (rullande 12 månader) 1 323 1 364 1 262 1 085 838
Varulager, årsgenomsnitt (+) 1 704 1 594 1 551 1 304 1 037
Kundfordring, årsgenomsnitt (+) 1 782 1 854 1 782 1 542 1 231
Leverantörsskulder, årsgenomsnitt (-) 1 026 1 033 985 817 677
Rörelsekapital (årsgenomsnitt) 2 460 2 415 2 348 2 029 1 591
Avkastning på rörelsekapital (R/RK) (%) 54% 56% 54% 53% 53%
Förvärvad tillväxt och organisk tillväxt
3 månader 9 månader 12 månader
Koncernen 31 dec 2020 31 dec 2019 31 dec 2020 31 dec 2019 31 dec 2020 31 mar 2020
Förvärvad tillväxt (MSEK,%) 225 (8%) 143 (6%) 528 (6%) 581 (8%) 721 (6%) 774 (8%)
Organisk tillväxt (MSEK,%) -98 (-4%) 118 (5%) -596 (-7%) 790 (11%) -621 (-5%) 765 (8%)
Avyttringar (MSEK,%) -1 (0%) 0 (0%) -3 (0%) -57 (-1%) -5 (0%) -59 (-1%)
Valutakurseffekter (MSEK,%) -91 (-3%) 34 (1%) -217 (-2%) 99 (1%) -209 (-2%) 107 (1%)
Total tillväxt (MSEK,%) 35 (1%) 295 (12%) -288 (-3%) 1 413 (19%) -114 (-1%) 1 587 (16%)
Räntetäckningsgrad 12 månader t.o.m
Koncernen 31 dec 2020 31 mar 2020 31 dec 2019* 31 mar 2019 31 mar 2018
Resultat efter finansiella poster, MSEK 1 019 1 105 1 020 865 665
Räntekostnader och bankavgifter, MSEK (+) 65 57 45 41 31
Total 1 084 1 162 1 065 906 696
Räntetäckningsgrad, ggr 16,6 20,5 23,9 22,1 22,7
Nettoskuld exkl. pensioner och nettoskuldsättningsgrad exkl. pensioner 12 månader t.o.m
Koncernen 31 dec 2020 31 mar 2020 31 dec 2019* 31 mar 2019 31 mar 2018
Finansiell nettoskuld, MSEK 3 363 2 585 2 762 1 960 1 405
Pensioner, MSEK (-) -387 -332 -373 -260 -229
Nettoskuld exklusive pensioner, MSEK 2 976 2 253 2 389 1 700 1 176
Eget kapital, MSEK 3 084 3 076 2 710 2 520 2 131
Nettoskuldsättningsgrad exklusive pensioner, ggr 1,0 0,7 0,9 0,7 0,6
Sysselsatt kapital och avkastning på sysselsatt kapital
Koncernen, MSEK 31 dec 2020 31 mar 2020 31 dec 2019* 31 mar 2019 31 mar 2018
Resultat efter finansiella poster 1 019 1 105 1 020 865 665
Finansiella kostnader (+) 98 79 59 62 71
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader 1 117 1 184 1 079 927 736
Balansomslutning, årsgenomsnitt (+) 8 954 7 926 7 524 6 324 4 996
Icke räntebärande skulder, årsgenomsnitt (-) -2 056 -1 947 -1 828 -1 604 -1 319
Icke räntebärande avsättningar, årsgenomsnitt (-) -398 -379 -389 -378 -335
Sysselsatt kapital 6 500 5 600 5 307 4 342 3 342
Avkastning på sysselsatt kapital, % 17% 21% 20% 21% 22%
*Resultatbaserade siffror för rullande 12 månader exkluderar effekten från IFRS 16.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.